top of page

Huisreglement

Dit huisreglement is opgesteld om de veiligheid, comfort en tevredenheid van al onze gasten te waarborgen. Het management behoudt zich het recht voor om dit huisreglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Gasten worden geacht op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de geldende regels en voorschriften van Welcome Geleen.

Door het betreden van de locatie verklaar je akkoord te gaan met het huisreglement van Weclome. Bij het niet naleven van deze regels kan het management passende maatregelen nemen.

We streven ernaar om een gastvrije omgeving te creëren waar iedereen kan genieten van een plezierige tijd. Bedankt voor je medewerking en veel plezier bij welcome!

1. Toegang:​
 • Het management behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan personen die dronken, agressief of onder invloed zijn van verdovende middelen.

 • Het management behoudt zich het recht om gasten te verwijderen & toegang te ontzeggen aan personen die zich niet aan de gedragsregels houden.

 • Het management behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan gasten zonder opgaaf van reden.

2. Gedrag en respect:
 • We verwachten dat al onze gasten zich respectvol gedragen naar zowel het personeel als bezoekers.

 • Gasten mogen niet worden gediscrimineerd op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Pesterijen of ander dergelijk ongepast gedrag wordt niet getolereerd.

 • Het management behoudt zich het recht voor om gasten te verwijderen die zich niet aan de gedragsregels houden.

 • Gasten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die ze aan het café toebrengen. Bij vandalisme kan u de toegang tot het cafe worden ontzegt.

 • Fysiek geweld of agressief gedrag wordt absoluut niet toegestaan ​​in het café. Bij ernstige incidenten is Welcome genoodzaakt de politie te waarschuwen.

3. Roken:
 • Corner Millennium is een rookvrije gelegenheid. Roken, inclusief e-sigaretten, is niet toegestaan binnen het gebouw Roken is alleen toegestaan buiten het pand.

4. Alcohol en drugs:
 • Het is niet toegestaan om eigen alcoholische dranken mee te nemen.

 • Het management is niet verantwoordelijk voor overmatig alcoholgebruik. Gasten dienen zichzelf in toom houden. Bij overmatig alcoholgebruik kan Welcome u weigeren te serveren en/of een tijdelijk persoonsgebonden verbod instellen.

 • Het gebruik, bezit of verhandelen van illegale middelen is strikt verboden. 

 • andere illegale activiteiten zijn ten strengste verboden.

 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen buiten de aangewezen consumptiegebieden.

5. Muziek en geluidsniveau:
 • Gasten moeten rekening houden met anderen die in het café zijn en geen luidruchtig gedrag vertonen wat hinderlijk is voor de andere gasten.

 • Het afspelen van muziek is uitsluitend toegestaan door het management of door aangewezen DJ's & artiesten.

6. Gevonden voorwerpen:
 • Het management is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 • Het is aanbevolen waardevolle spullen niet onbeheerd achter te laten.

7. Betaling en consumptie:
 • De rekening dient direct te worden afgerekend. Het is niet mogelijk een bedrag open te laten staan.

 • Het is niet toegestaan om eigen dranken of etenswaren mee te nemen, tenzij anders overeengekomen.

8. Nood procedures & Veiligheid:
 • In geval van nood, volg de instructies van het personeel en volg de aangegeven nooduitgangen.

 • Misbruik maken van de nooduitgangen of brandalarmen kan leiden tot verwijdering en mogelijke juridische stappen.

 • Het gebruik van eigen vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is ten strengste verboden.

9. Aansprakelijkheid:
 • Het management is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen van gasten.

10. Huisdieren:
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Corner Millennium, met uitzondering van gecertificeerde hulpdieren.

 

11. Hygiëne:
 • Gasten dienen de sanitaire voorzieningen schoon en netjes achter te laten.

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of dranken mee te brengen van buitenaf.

12. Entertainment & Evenementen
 • Gasten dienen zich te houden aan de aanwijzingen van het management met betrekking tot het gebruik van audiovisuele apparatuur, zoals televisies, muziek installaties, etc.

 • Instructies van beveiliging die mogelijk aanwezig is dient te worden opgevolgd.

 • Muziekoptredens: Live muziek en DJ's zijn welkom, maar moeten vooraf met het management worden geregeld. Geluidsniveaus moeten binnen redelijke grenzen blijven.

bottom of page